Privacy Policy en Algemene voorwaarden

Hartelijk dank voor het gebruik van rijlessen.nl. Wij zijn een online platform om rijschoolhouders en leerlingen met elkaar in contact te brengen.

Vrijwaring

Rijlessen.nl gaat zeer zorgvuldig om met uw gegevens. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de inhoud van onze website, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit daarvan. Rijlessen.nl (onderdeel van Brandly) sluit dan ook haar aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of de (on)bereikbaarheid daarvan. Rijlessen.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van artikelen en gegevens van rijscholen en is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die daar mogelijk uit voortvloeit. Wij doen ons uiterste best om de juistheid en actualiteit via de juiste bronnen, waaronder het CBR te garanderen. Rijlessen.nl kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Uw vermelding op rijlessen.nl

Ons doel is om op een eenvoudige wijze leerlingen in contact te laten komen met rijschoolhouders. Wij maken daarvoor gebruik van openbare bronnen die voor iedereen toegangkelijk zijn voor de vermelding van rijscholen. Ons algoritme is gebaseerd op de keuze en interesse van gebruikers. Mocht u het niet eens zijn met uw vermelding op onze website dan kunt u uw gegevens laten verwijderen en wordt u niet meer getoond in de zoekopdrachten. U kunt hiervoor een email naar info@rijlessen.nl sturen met daarin de link naar uw vermelding. Wij trachten deze dan binnen 48 uur te verijderen uit de database.

Zijn er onjuistheden bij uw vermelding of zijn er gegevens die u graag gewijzigd ziet, dan kunt u een gratis account aanmaken om deze gegevens aan te passen, of door het aanleveren van de juiste gegevens middels een email naar info@rijlessen.nl.

Het gebruik van rijlessen.nl

Rijlessen.nl bemiddelt tussen leerlingen en rijschoolhouders. Wij trachten het leggen van contact tussen beiden zo eenvoudig mogelijk te maken. Het gebruik van ons platform is op eigen risico en wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de contactmoment en afspraken welke tussen rijschool en leerling gemaakt worden.

Datagebruik en cookie plaatsing

Rijlessen.nl maakt gebruik van diverse technologien om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te laten werken. Hiervoor kunnen wij zogenaamde cookies plaatsen en data vergaren ten behoeve van gebruikersgemak, meeting en marketing doeleinden. Bij gebruik van onze website gaat u akkoord met deze werkwijze.

versie: januari 2023