Privacy Policy en Algemene voorwaarden

Hartelijk dank voor het gebruik van rijlessen.nl. Wij zijn een online platform om rijschoolhouders en leerlingen met elkaar in contact te brengen.

Vrijwaring

Rijlessen.nl gaat zeer zorgvuldig om met uw gegevens. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de inhoud van onze website, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit daarvan. Rijlessen.nl (onderdeel van Brandly) sluit dan ook haar aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of de (on)bereikbaarheid daarvan. Rijlessen.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van artikelen en gegevens van rijscholen en is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die daar mogelijk uit voortvloeit. Wij doen ons uiterste best om de juistheid en actualiteit via de juiste bronnen, waaronder het CBR te garanderen. Rijlessen.nl kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Uw vermelding op rijlessen.nl

Ons doel is om op een eenvoudige wijze leerlingen in contact te laten komen met rijschoolhouders. Wij maken daarvoor gebruik van openbare bronnen die voor iedereen toegangkelijk zijn voor de vermelding van rijscholen. Ons algoritme is gebaseerd op de keuze en interesse van gebruikers. Mocht u het niet eens zijn met uw vermelding op onze website dan kunt u uw gegevens laten verwijderen en wordt u niet meer getoond in de zoekopdrachten. U kunt hiervoor een email naar info@rijlessen.nl sturen met daarin de link naar uw vermelding. Wij trachten deze dan binnen 48 uur te verijderen uit de database.

Zijn er onjuistheden bij uw vermelding of zijn er gegevens die u graag gewijzigd ziet, dan kunt u een gratis account aanmaken om deze gegevens aan te passen, of door het aanleveren van de juiste gegevens middels een email naar info@rijlessen.nl.

Het gebruik van rijlessen.nl

Rijlessen.nl bemiddelt tussen leerlingen en rijschoolhouders. Wij trachten het leggen van contact tussen beiden zo eenvoudig mogelijk te maken. Het gebruik van ons platform is op eigen risico en wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de contactmoment en afspraken welke tussen rijschool en leerling gemaakt worden.

Datagebruik en cookie plaatsing

Rijlessen.nl maakt gebruik van diverse technologien om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te laten werken. Hiervoor kunnen wij zogenaamde cookies plaatsen en data vergaren ten behoeve van gebruikersgemak, meeting en marketing doeleinden. Bij gebruik van onze website gaat u akkoord met deze werkwijze.

versie: januari 2023

Deze cookieverklaring is opgesteld en bijgewerkt door Cookie Scan.
Deze cookietabel is aangemaakt en bijgewerkt door het Cookie Consent.

Toestemming voor het gebruik van cookies.

Om onze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Om uw geldige toestemming te verkrijgen voor het gebruik en de opslag van cookies in de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken en om dit goed te documenteren maken wij gebruik van een cookie consent management platform: CookieFirst. Deze technologie wordt geleverd door Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nederland. Website: Cookiefirst Cookie Consent pagina aangeduid als CookieFirst.

n

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de server van CookieFirst om ons de mogelijkheid te geven geldige toestemming van u te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde cookies. CookieFirst slaat vervolgens een cookie op in uw browser om alleen die cookies te kunnen activeren waarvoor u toestemming heeft gegeven en dit goed te kunnen documenteren. De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de vooraf bepaalde bewaartermijn verstrijkt of u verzoekt de gegevens te verwijderen. Onverminderd het bovenstaande kunnen bepaalde verplichte wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

n

CookieFirst wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

n

Gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met CookieFirst. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming vereiste overeenkomst, die garandeert dat gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

n

Serverlogbestanden

Onze website en CookieFirst verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. De volgende gegevens worden verzameld: