Rijscholen in Waaksens

Top 10 rijscholen voor rijles in Waaksens

Deze resultaten zijn gebaseerd op een algoritme vanaf de coordinaten: 53.1099958,5.5379145

Rijles in Waaksens volgen

kaart rijscholen Waaksens

Ben je van plan om rijlessen te gaan volgen bij een rijschool in Waaksens of omgeving? Dat komt goed uit! Of je nou in Waaksens woont of in de buurt zoals in Achlum, Arum, Berltsum, Bolsward, Burgwerd, Easterein, Exmorra, Franeker, Hartwerd, Hichtum, Hidaard, Hinnaard, Hitzum, Iens, Itens, Kimswerd, Kûbaard, Lollum, Longerhouw, Nijland, Pingjum, Reahûs, Schettens, Schraard, Spannum, Tjerkwerd, Tzum, Waaksens, Winsum, Witmarsum, Wjelsryp, of Wommels, er is altijd wel een rijschool waar je kunt starten met het halen van je rijbewijs.

Hoogste kans van slagen in de buurt van Waaksens

Er is geen rijschool in Waaksens gevestigd, maar we hebben wel een overzicht gemaakt van rijscholen in de buurt. In Bolsward (4), Burgwerd (1), Franeker (5), Winsum (6), en Wommels (2) zijn bijvoorbeeld wel scholen waar je rijlessen kunt volgen.

In Winsum ligt het gemiddelde slagingspercentage voor rijscholen op 69%. Dat is de best presterende plaats voor het behalen van je rijbewijs in de buurt van Waaksens.

De dichtstbijzijnde plaats met de meeste rijscholen is Winsum. Daar zijn 6 locaties waar je rijlessen kunt volgen. Het gemiddelde ligt in Winsum op 69%

Je rijbewijs halen

Met je rijbewijs ben je straks in staat zelfstandig auto te rijden. Op vakantie? Of naar je opa en oma? Het hebben van een rijbewijs geeft je zoveel vrijheid. Begin daarom zo snel mogelijk aan je rijlessen zodat je eerder de weg op kunt!

Je kunt hier direct een proefles aanvragen voor je eerste rijles in de buurt van Waaksens. Zo kom je er eenvoudig achter of de rijschool plek heeft en of het de juiste locatie voor het behalen van je rijbewijs is.
Veel veilige kilometers gewenst!