8.2

V.o.f. Autorijschool Willem & Geldou de Boer

Lesaanbod
Slagingspercentage
81%

Over V.o.f. Autorijschool Willem & Geldou de Boer

V.o.f. Autorijschool Willem & Geldou de Boer is een rijschool in Blauwhuis en is gespecialiseerd in auto rijles. Hier kun je terecht voor je rijlessen in Blauwhuis , Greonterp , Westhem , Wolsum , Abbega , Dedgum , Tjerkwerd , Hieslum , Bolsward , Parrega , Sandfirden , Nijland , Oosthem , Folsgare , Idzega , Hartwerd , Exmorra , Nijhuizum , Tjalhuizum , Longerhouw , Hichtum , Allingawier , Gaastmeer , IJsbrechtum , Burgwerd , Ferwoude , Tirns , Schettens , Heeg , Hidaard , IJlst , Idsegahuizum , Gaast , Jutrijp , Schraard , It Heidenskip , Piaam , Hommerts , Sneek , Reahûs , Makkum , Waaksens , Indijk , Witmarsum , Easterein en Wons . Deze rijschool heeft een slaginspercentage van 81%.

In welke plaatsen wordt rijles gegeven?

Welke rijlessen geeft V.o.f. Autorijschool Willem & Geldou de Boer?

Bij V.o.f. Autorijschool Willem & Geldou de Boer uit Blauwhuis kun je terecht voor de volgende type rijlessen:

  • Auto

Wat zijn de slagingspercentages?

V.o.f. Autorijschool Willem & Geldou de Boer levert 1 soort rijles met een gemiddeld slagingspercentage van 81%. Hier onder tref je de verschillende percentages per type rijexamen bij deze rijschool.:

Type examens percentage
Auto
85 81%

Hoe kan je V.o.f. Autorijschool Willem & Geldou de Boer bereiken?

Contactgegevens

V.o.f. Autorijschool Willem & Geldou de Boer

  • Jacobidyk 4
  • 8615LS Blauwhuis
  • (0515) 57 95 74
  • 06 20 14 55 54
Eigenaar van deze rijschool? Maak een account aan om dit profiel te beheren en kom in contact met nieuwe leerlingen.